Obchodní podmínky

Níže najdete naše podmínky použití a politiku ochrany osobních údajů.

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité a my jej budeme ochraňovat. Nebudeme sdílet vaše osobní informace s nikým kdo není uveden v našich Podmínkách ochrany soukromí.

Jako podmínku k prodeji, Hafoslevy.cz vyžadují vaše svolení k zasílání administračních a informačních emailů. Budeme Vám zasílat informace spojené s Vaším účtem, nákupy, stejně jako novinky o našich produktech a speciálních nabídkách. Každý email obsahuje v patičce odkaz k odhlášení z odběru emailů. Pomocí zmíněného odkazu se můžete kdykoliv odhlásit z odběru emailů. Pro bližší informace si přečtěte naše Podmínky ochrany soukromí.

Potvrzením objednávky souhlasíte s nabídkou konkrétní akce. Souhlasíte se standartními podmínkami hafoslevy.cz a podmínkami poskytovatele služeb.

Hafoslevy.cz nenesou v žádném případě zodpovědnost za služby nebo produkty, které budou poskytnuty výměnou za kupón. Hafoslevy.cz neposkytuje žádnou záruku za kvalitu, bezpečnost, užitečnost nebo další aspekty produktu či služby, která je poskytnuta na základě předloženého kupónu. Některé služby, které mohou být poskytnuty výměnou za kupón mohou být potenciálně nebezpečné (jako například let balónem, skok padákem, atd. ). Hafoslevy.cz nenese žádnou odpovědnost za nabízené služby a konečný zákazník je plně zodpovědný za svá rozhodnutí a činy při využívání služeb poskytnutých na základě předloženého kupónu. Přečtěte si Sekci 7, níže, pro více informací o omezeních odpovědnosti Hafoslevy.cz.

Nákupem na Hafoslevy.cz získáte poukaz (“kupón”), který můžete vyměnit za služby nebo produkty, které poskytuje “Poskytovatel služeb”. Poskytovatel služeb, ne Hafoslevy.cz, Vám zakoupené služby poskytne. Hafoslevy.cz prodává poukazy, které mohou být proměněny za služby poskytované Poskytovatelem.

Jestliže máte jakékoliv otázky kontaktujte hafoslevy.cz

Podmínky použití

Souhlas s Podmínkami použití

Používáním této služby (“webu”), vy (“Vy” nebo “Uživatel”) souhlasíte s podmínkami použití za kterých my (“Hafoslevy.cz ”) poskytujeme služby. Pokud nesouhlasíte s podmínkami (“Podmínky použití”), prosím nepoužívejte Naši službu.

Hafoslevy.cz si rezervuje právo kdykoliv změnit Podmínky použití nebo Politiku ochrany soukromí (uvedena níže k přečtení), jestliže to budeme považovat za nutné nebo žádoucí, bez předchozího upozornění. Doporučujeme Vám si občas znovu přečíst naše Podmínky použití, abyste byli neustále informováni o aktuálním znění podmínek. Jestliže jakkoliv změníme Podmínky použití a vy budete stále používat Hafoslevy.cz, tiše souhlasíte s podmínkami použití.

  1. Definice

 1. “ Hafoslevy.cz ” poskytuje interaktivní internetovou službu provozovanou firmou CCRV s.r.o. (Dále zmíněna jako “ Hafoslevy.cz/hafoslevy ”) na Internetu (“Web”), skládající se z informací, služeb, obsahu a transakčních funkcí poskytované Hafoslevy.cz, partnery Hafoslevy.cz a dalšími třetími stranami.
 2. 2. Obecně

 3. Tato dohoda upravuje okolnosti a podmínky vztahující se na používaní Webu uživatelem. Používáním webu (následujícím po prvním přečtení Podmínek použití), uživatel souhlasí se všemi podmínkami použití. Právo použití webu je vztaženo ke konkrétní osobě a není možno jej přenést na jinou osobu či entitu. Uživatel je zodpovědný za udržení svého přístupového hesla v tajnosti (pokud heslo existuje). Uživatel souhlasí, že i když je internet často bezpečný, někdy mohou nastat poruchy nebo jiné okolnosti, které nemůže Hafoslevy.cz ovlivnit a Hafoslevy.cz není zodpovědné za ztrátu dat během přenosu dat po Internetu. Zatímco se Hafoslevy.cz bude snažit poskytovat web 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, může občas nastat výpadek služby z jakéhokoliv důvodu včetně rutinní údržby. Rozumíte a souhlasíte s tím, že během těchto okolností může být přístup k webu Hafoslevy.cz omezen nebo přerušen.
 4. Hafoslevy.cz si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled webu, včetně, ale ne pouze, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání služby. Dále, Hafoslevy.cz může zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, může změnit nebo zrušit jakoukoliv platební metodu a může změnit rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných uživateli.
 5. 3. Modifikované podmínky

 6. Hafoslevy.cz si rezervuje právo kdykoliv zcela změnit nebo modifikovat Podmínky použití a/nebo Podmínky ochrany soukromí jestliže to budeme považovat za nutné nebo žádané bez předchozího upozornění. Doporučujeme Vám si občas znovu přečíst naše Podmínky použití, abyste byli neustále informováni o aktuálním znění podmínek. Jestliže jakkoliv změníme Podmínky použití a vy budete stále používat Hafoslevy.cz, tiše souhlasíte s podmíkami použití.
 7. Veškeré Vaše změny nebo smazání profilu by mělo být provedeno ihned po zjištění okolností, které Vám zabraňují souhlasit s Podmínkami použití. Jakékoliv použití webu uživatelem po změně podmínek bude považováno za souhlas s podmínkami.
 8. 4. Nástroje

 9. Uživatel je odpovědný za nástroje sloužící k internetovému přístupu – telefon, osobní počítač a další. Uživatel nese veškeré náklady spojené s přístupem k webu. Hafoslevy.cz není odpovědné za jakékoliv poškození nástrojů uživatele během používání služby Hafoslevy.cz.
 10. 5. Chování uživatele

 11. Tento web a jakékoliv jednotlivé stránky (“Mikrosite”)nebo stránky specifické k poskytovateli, městu nebo státu a veškerý obsah na nich jsou v soukromém vlastnictví. Veškerá interakce s webem nebo Mikrosite musí splňovat Podmínky použití. Přesto vítáme a podporujeme vaši interakci s webem v rámci zákona. Uživatel nesmí skrz web, mail, facebook, poštou či jakoukoliv jinou formou publikovat materiál, který by mohl omezovat nebo poškozovat práva jiných nebo materiál, který je nezákonný, ohrožující, útočný, zneužívající, mystifikující, poškozující právo soukromí jiných, vulgární, obscénní, znesvědcující, nebo jinak závadný, což zahrnuje kriminální pozadí, porušování občanských práv nebo, bez předchozího písemného souhlasu Hafoslevy.cz, obsahuje jakékoliv komerční sdělení.
 12. Jakékoliv chování uživatele, které zabraňuje dalším uživatelům v používání webu či Mikrosite je striktně zakázáno. Uživatel nesmí používat web nebo Mikrosite k šíření komerčních sdělení. Uživatel nesmí publikovat materiál, který obsahuje komerční, náboženské, politické nebo nekomerční žádosti, včetně, ale ne pouze, žádosti uživatelů Hafoslevy.cz a/nebo Mikrosite stát se uživatelem jiných služeb, které mohou i nemusí být potenciálně v přímé či nepřímé konkurenci se službami Hafoslevy.cz.
 13. 6. PODMÍNKY ZÁRUKY; VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

 14. UŽIVATEL SOUHLASÍ S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JE NA JEHO VLASTNÍ ODPOVĚDNOST. HAFOSLEVY.CZ, PARTNEŘI ANI ŽÁDNÝ ZE ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, INZERTNÍCH PARTNERŮ A LICENČNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ NEZARUČUJE, ŽE BUDE POŽÍVÁNÍ WEBU VŽDY MOŽNÉ A BUDE ZCELA BEZ CHYB; ANI NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU NA (I) VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU VYVSTAT Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY, NEBO (II) PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBO OBSAH INFORMACÍ, SLUŽEB ČI PRODUKTŮ POSKYTOVANÝCH SKRZ TENTO WEB NEBO DALŠÍ MIKROSITE.
 15. TYTO STRÁNKY A MIKROSITE JSOU VYTVOŘENY “JAK JSOU” BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUKY PRÁVA NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, KROMĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, KTERÉ JSOU NESCHOPNÁ VYLOUČENÍ, OMEZENÍ NEBO ÚPRAVY PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÉTO DOHODY.
 16. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA JAKOUKOLI ŠKODU NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ JINÝM NEPLNĚNÍM, CHYBOU, OPOMENUTÍM, PŘERUŠENÍM, SMAZÁNÍM, ZÁVADOU, ZPOŽDĚNÍM V PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÉHO VIRU, PORUCHY KOMUNIKAČNÍ LINKY, ODCIZENÍ NEBO ZNIČENÍ NEBO NEAUTORIZOVANÉHO PŘÍSTUPU KE ZMĚNĚ , NEBO POUŽITÍ ZÁZNAMŮ, AŤ JIŽ PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY, PROTIPRÁVNÍM CHOVÁNÍ, NEDBALOSTI NEBO PODLE JAKÉHOKOLI JINÉHO DŮVODU. UŽIVATEL SOUHLASÍ S TÍ, ŽE HAFOSLEVY.CZ NEODPOVÍDÁ ZA POMLOUVAČNÉ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ JINÝCH UŽIVATELŮ NEBO TŘETÍCH STRAN A ŽE RIZIKO ZRANĚNÍ ZÁVISÍ VÝHRADNĚ NA KONCOVÉM UŽIVATELI.
 17. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ HAFOSLEVY.CZ NEBO FYZICKÁ NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA PODÍLEJÍCÍ SE NA TVORBĚ, VYROBĚ NEBO DISTRIBUCI TĚCHTO STRÁNEK NEBO OBSAHU TÉTO SMLOUVY, VČETNĚ MICROSITE A JAKÝKOLIV SOFTWARE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ , NÁSLEDNÉ ČI TRESTNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT TYTO STRÁNKY. UŽIVATEL TÍMTO UZNÁVÁ, ŽE USTANOVENÍ TOHOTO ODDÍLU SE VZTAHUJE NA VŠECHEN OBSAH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A MICROSITES.
 18. KROMĚ PODMÍNEK POPSANÝCH VÝŠE, ANI HAFOSLEVY.CZ, ANI JEJÍ POBOČKY, POSKYTOVATELÉ INFORMACÍ NEBO OBSAHU NEJSOU ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ CHYBY, NEPŘESNOSTI, OPOMENUTÍ NEBO JINÉ NEDOSTATKY, NEBO NEVČASNOST NEBO NEAUTENTIČNOST, INFORMACE UVEDENÉ NA TÉTO STRÁNCE NEBO NA KTERÉKOLIV MICROSITE, NEBO V PŘÍPADĚ ZPOŽDĚNÍ NEBO PŘERUŠENÍ V PŘENOSU TÉTO SMLOUVY KE KONCOVÉMU UŽIVATELI, NEBO ZA JAKÉKOLI NÁROKY NEBO ZTRÁTY TÍMTO VZNIKLÉ . ŽÁDNÁ Z TĚCHTO STRAN NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI-ÚČASTNÍCKÉ ŘÍZENÍ NEBO ZTRÁTU JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, TRESTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY.
 19. HAFOSLEVY.CZ NEODPOVÍDÁ ZA OBSAH, KTERÝ UŽIVATEL, ODBĚRATEL, NEBO NEOPRÁVNĚNÝ UŽIVATEL MŮŽE ZVEŘEJNIT NA TÉTO STRÁNCE NEBO JAKÉKOLIV MIKROSITE. VEŠKERÝ OBSAH, KTERÝ NA JE NA WWW.HAFOSLEVY.CZ PUBLIKOVÁN, A KTERÝ JE NEBO MŮŽE BÝT POVAŽOVÁN ZA NEVHODNÉ MŮŽE BÝT SMAZÁN. A DÁLE, HAFOSLEVY.CZ SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU, ZMĚNU, SMAZÁNÍ A ZÁKAZ JAKÉHOKOLIV OBSAHU, KTERÝ POVAŽUJE ZA ZÁVADNÝ.
 20. 7. Monitoring.

 21. Hafoslevy.cz má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah webu, včetně fóra, diskuze a chatovacích místností, které mohou být součástí webu, k zajištění chodu webu dle těchto Podmínek použití a všech pravidel ustanovených Hafoslevy.cz, stejně jako zajištění práv, regulací nebo autorizovaného zásahu státních složek. Bez předchozího upozornění, Hafoslevy.cz si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv materiál, o kterém se Hafoslevy.cz domnívá, že porušuje tyto Podmínky použití nebo je jinak závadný.
 22. 8. Ochrana soukromí.

 23. Uživatel si je vědom, že veškerá diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy ve fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech (obecně “Komunity”) jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele. Hafoslevy.cz nekontroluje a neschvaluje, zprávy nebo informace nacházející se v Komunitách, a, proto Hafoslevy.cz nemá žádnou odpovědost, pokud jde o Komunity a jakékoliv akce vztahující se k účasti Uživatele v těchto Komunitách, včetně závadného obsahu. Obecně, veškerá komunikace, která bude probíhat na Hafoslevy.cz (ať na fóru, v diskuzních skupinách, chat místnostech nebo jinde) je považována jako veřejná. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na Webu, uživatel poskytuje právo službě Hafoslevy.cz používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, k propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci zákona.
 24. 9. Poskytnutí licence.

 25. Komunikací skrz tento Web, se považuje za udělení práva Hafoslevy.cz k použití zdarma, trvalé, neodvolatelné, ne-exkluzivní licence k použití, reprodukci, modifikaci, úpravám, překladu, distribuci, produkci a zobrazení komunikace samotné nebo jako část další práce v jakékoliv formě, médii, nebo technologii i neznámé či nevyvinuté a poskytnutí licencí a sublicencí komukoliv.
 26. 10. Odškodnění.

 27. Uživatel souhlasí s tím hájit, zbavit odpovědnosti a krýt Hafoslevy.cz, její pobočky a jejich ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce, proti veškeré nároky a výdaje, včetně nákladů na právní zastoupení ', vyplývajících z používání této stránky a / nebo Microsites od koncového uživatele.
 28. 11. Ukončení.

 29. Hafoslevy.cz může tuto dohodu kdykoliv bez omezení výše uvedeného má Hafoslevy.cz právo okamžitě ukončit platnost účtů koncového uživatele v případě jakéhokoliv jednání, které Hafoslevy.cz dle vlastního uvážení považuje za nepřijatelné nebo v případě jakéhokoliv porušení této smlouvy uživatelem. § 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 jsou vypovězením smlouvy stále v platnosti.
 30. 12. Ochranné známky.

 31. Hafoslevy.cz je ochranná známka společnosti CCRV s.r.o. Všechna práva ve vztahu k této ochranné známce jsou výslovně vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, všechny ostatní ochranné známky uvedené na Hafoslevy.cz jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
 32. 13. Obsah třetích stran.

 33. Hafoslevy.cz, podobně jako Poskytovatel Internetového připojení, je distributor (a ne poskytovatel) obsahu dodávaného třetími stranami a uživateli. Dle toho, Hafoslevy.cz nemá další redakční kontrolu nad obsahem, ať už v knihovnách, knihkupectvích nebo na novinových stáncích. Všechna stanoviska, doporučení prohlášení, služby, nabídky, nebo jiné informace či obsah vyjádřený nebo zpřístupněný třetím stranám, včetně poskytovatelů informací, nebo jiné koncové uživatele jsou příslušné autorovi (autorům) nebo distributorovi a ne Hafoslevy.cz. Ani Hafoslevy.cz, ani jiný poskytovatel informací nezaručuje přesnost, úplnost, užitečnost jakéhokoliv obsahu ani jeho vhodnosti pro jakýkoliv konkrétní účel. (Viz. § 6 výše kompletní ustanovení o omezení závazků a prohlášení o vyloučení záruky.)
 34. V mnoha případech, obsah přístupný přes tento Web reprezentuje názory a soudy uživatelů, poskytovatelů informací nebo jiných bez kontraktu s Hafoslevy.cz. Hafoslevy.cz není odpovědné za přesnost, pravdivost, spolehlivost jakéhokoliv názoru, rady, nebo vyjádření publikovaného na Hafoslevy.cz kýmkoliv jiným než je pověřený tiskový mluvčí Hafoslevy.cz. V žádném případě není Hafoslevy.cz odpovědno za jakékoliv ztráty nebo poškození plynoucí z důvěry uživatele k informaci nalezené na Hafoslevy.cz. Je na zodpovědnosti uživatele odhadnout přesnost, spolehlivost, nebo užitečnost jakékoliv informace, názoru, rady, atd., nebo jiného obsahu na Hafoslevy.cz.
 35. Hafoslevy.cz obsahuje odkazy na weby třetích stran spravované jinými subjekty. Tyto odkazy jsou poskytovány pro Vaše pohodlí a ne pro potvrzení informací poskytovaných na Hafoslevy.cz. Hafoslevy.cz se tímto zříká odpovědnosti za informace a obsah poskytovaný na webech třetích stran. Jestliže uživatel použije odkaz na web třetích stran, je to pouze na jeho vlastní riziko. Pokud jste nezískali písemný souhlas tak učinit, nejste oprávnění umístit na žádný jiný web odkaz k vedoucí na web Hafoslevy.cz. Hafoslevy.cz si dovoluje právo odvolat svůj souhlas k tomuto oprávnění zcela dle vlastní vůle a kdykoliv.
 36. 14. Různé.

 37. Tato dohoda a všechna provozní pravidla ustanovená Hafoslevy.cz představují úplnou dohodu smluvních stran k předmětu smlouvy. Nadpisy sekcí použité v této smlouvě jsou pouze informativní a nemají žádnou právní účinnost. Pokud je některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným příslušným soudem, tato neplatnost nemá vliv na proveditelnost ostatních ustanovení této smlouvy a zbývající části této dohody zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
 38. Sídlo Hafoslevy.cz je v Uh. Hradišti, Česká Republika. Používáním webu souhlasíte s tím, že případné soudní spory vzniklé, nejenom použitím, tohoto Webu nebo Mikrosite (pokud není uvedeno jinak) budou řešeny v Uh. hradišti. Používáním tohoto Webu, uživatel souhlasí s tím, že jakýkoliv spor nebo nárok vyplývající nebo v souvislosti s plněním této dohody, porušení nebo ukončení smlouvy musí být s konečnou platností řešeny arbitráží v Uh. Hradišti dle Pravidel pro rozhodčí řízení v ČR.

II. PODMÍNKY PRODEJE

Provedením objednávky, nám dáváte svolení zakoupit pro Vás poukaz na vybranou službu dle podmínek uvedených níže. Pro více informací o ochraně soukromí se podívejte na naši Politiku ochrany soukromí.

Zakoupený poukaz je vyměnitelný za zboží či služby poskytované dodavatelem služeb (“Poskytovatel služeb”). Poskytovatel, ne Hafoslevy.cz, je prodejcem služeb a je plně zodpovědný za příjem poukazu, který jste si zakoupili. Hafoslevy.cz prodává poukaz, který může být využit k získání služeb od dodavatele.

  1. Podmínky použití pro poukazy na stravovací služby

 1. Pro tuto sekci, Restaurace je považována za poskytovatele služeb, který nabízí ve své provozovně jídlo a pití k dispozici i výměnou za poukazy Hafoslevy.cz. Použití kupónu ke koupi alkoholických nápojů je pouze na rozhodnutí stravovacího zařízení. Restaurace je povinna dodržovat platné zákony ČR ve vztahu ke konzumaci alkoholických nápojů.
  • • Je na rozhodnutí restaurace zda může být kupón kombinován s dalšími poukazy, certifikáty, kupóny a propagací třetích stran.
  • • Vydání úvěru je čistě na úvaze obchodníka pokud není jinak požadováno zákonem.
  • • Kupóny platí pro večeře, pokud není uvedeno jinak.
  • • Poukázka nemůže být použita k zaplacení “dýžka”, daní a nebude vrácen zbytek její hodnoty, pokud není uvedeno jinak.
  • • Jakýkoliv pokus o použití kupónu mimo tyto podmínky použití povede k zneplatnění kupónu – poukazu.
  • • Frekvence nabídky poukazu je čistě na rozhodnutí restaurace a mělo by být uvedeno v nabídce poukazu na Hafoslevy.cz.
  • • Ani my, ani restaurace nejsme zodpovědní za ztracené nebo ukradené poukazy nebo referenční číslo poukazu.
 2. Nabídky na Hafoslevy.cz (včetně, ale ne limitováno na, jakýchkoliv slev) expirují v den uvedený na poukazu, kromě toho že poskytovatel může dále proplatit nevyužitou hodnotu zaplacenou za poukaz (což je typicky méně než původní hodnota kupónu) v rozsahu požadovaném právními předpisy. Bližší informace naleznete v Sekci 3 níže.
 3. Pokud proměníte kupón za nižší než jeho původní hodnotu, nemáte nárok na kredit, peníze nebo nový kupón hodnoty původní nebo rovnající se rozdílu mezi původní hodnotou a hodnotou za jakou jste poukaz proměnili, pokud to nevyžaduje zákon. Budete mít nárok na zachování odkupní hodnoty, jak je uvedeno výše, pokud částka, kterou jste zaplatili za kupón přesahuje částku, rovnající se hodnotě využité služby.
 4. Například, pokud jste zaplatili 500kč za kupón hodnoty 1 000 kč k použití do 1. února 2010 a vy jste použili poukaz 30. ledna 2010 za služby v hodnotě 700 kč, nebude mít nárok na kredit nebo hotovost ve výši rozdílu mezi nominální hodnotou 1000 kč, a částky, kterou jste čerpal. Poukaz nebudete mít žádnou odkupní hodnotu nebo proto, že částka, kterou jste čerpali, je větší než ta, jakou jste zaplatili za kupón.
 5. 2. Podmínky a pravidla pro poukazy poskytovatelů ne stravovacích služeb

 6. Použití poukazu se může vztahovat k produktům prodávanými poskytovatelem, a nemůže se vztahovat na balící či přepravní poplatky. Limitován jeden (1) poukaz k použití. Pouze jeden poukaz může být použít při objednávce pokud není specifikováno jinak poskytovatelem. Vydání úvěru je čistě na úvaze obchodníka pokud není jinak požadováno zákonem.
  • • Ani my, ani obchodník nejsme zodpovědní za ztracené nebo ukradené poukazy nebo referenční číslo poukazu.
 7. Nabídky na Hafoslevy.cz (včetně, ale ne limitováno na, jakýchkoliv slev) expirují v den uvedený na poukazu, kromě toho že poskytovatel může dále proplatit nevyužitou hodnotu zaplacenou za poukaz (což je typicky méně než původní hodnota kupónu) v rozsahu požadovaném právními předpisy. Bližší informace naleznete v Sekci 3 níže.
 8. Pokud proměníte kupón za nižší než jeho původní hodnotu, nemáte nárok na kredit, peníze nebo nový kupón hodnoty původní nebo rovnající se rozdílu mezi původní hodnotou a hodnotou za jakou jste poukaz proměnili, pokud to nevyžaduje zákon. Budete mít nárok na zachování odkupní hodnoty, jak je uvedeno výše, pokud částka, kterou jste zaplatili za kupón přesahuje částku, rovnající se hodnotě využité služby. Například, pokud jste zaplatili 500kč za kupón hodnoty 1 000 kč k použití do 1. února 2010 a vy jste použili poukaz 30. ledna 2010 za služby v hodnotě 700 kč, nebude mít nárok na kredit nebo hotovost ve výši rozdílu mezi nominální hodnotou 1000 kč, a částky, kterou jste čerpal. Poukaz nebudete mít žádnou odkupní hodnotu nebo proto, že částka, kterou jste čerpali, je větší než ta, jakou jste zaplatili za kupón.
 9. 3. Další Pravidla a Podmínky použití pro Všechny produkty na Hafoslevy.cz

 10. Všechny poukazy vytisknuté z Hafoslevy.cz nebo jiné stránky spojené s Hafoslevy.cz jsou reklamní poukazy, které jsou nabízeny zákazníkům pod jejich nominální hodnotou a vztahují se na ně Pravidla a podmínky použití Hafoslevy.cz a spolupracujících restaurací nebo obchodníků. Obchodník je prodejcem produktů nebo služeb, které si zakupujete.
 11. Držitel a eminent poukazů pro stravovací služby je restaurace. Držitel a eminent poukazů pro ne stravovací služby je obchodník. Jako držitel a eminent poukazu, restaurace nebo obchodník jsou plně odpovědni za všechny zranění, nemoci, škody, pohledávky, závazky vzniklé ve vztahu k zákazníkovi, způsobené zcela nebo zčásti restaurací nebo obchodníkem, stejně jako v případě nevyužitých poukazů zodpovědnost vyplývající z nevyužitých poukazů. Kupóny jsou použitelné v plném rozsahu a nemusí být použity postupně.
 12. Další obchodní podmínky

  Autorská a vlastnická práva

 13. Provozovatel a majitel internetových stránek Hafoslevy.cz je společnost CCRV, s.r.o. (dále v textu jako „Hafoslevy.cz“). Vlastník portálu v souladu se zákonem číslo 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.
 14. Ochranné známky

 15. Hafoslevy.cz i je ochranná známka společnosti CCRV, s.r.o. Všechna práva ve vztahu k této ochranné známce jsou výslovně vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, všechny ostatní ochranné známky uvedené na Hafoslevy.cz jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. A to včetně loga, nápisů atd.
 16. Používání webu Hafoslevy.cz

 17. Přístup a používání stránek Hafoslevy.cz je bezplatné. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za poskytnutí slevy či nabízené výhody u svých partnerů. Pouze o slevě informuje a působí v roli zprostředkovatele. Každý potenciální Spotřebitel užívá naše stránky na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.
 18. Platební podmínky

 19. Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena na stránkách Hafoslevy.cz v informacích k dané slevě a dále ve faktuře ke konkrétní objednávce. Cena může být uhrazena systémem PaySec nebo bankovním převodem. V případě neaktivace dané slevy (nekoupilo si ji potřebné množství zákazníků/spotřebitelů) nemá Spotřebitel nárok na poskytnutí slevy, nemá nárok na slevový kupón, respektive jeho kupón je neplatný. Obdrženou platbu jsou Hafoslevy.cz povinni vrátit na účet spotřebitele, ze kterého platbu obdrželi a to v nejzašší lhůtě 3 měsíce od přijetí platby.
 20. Při platbě bankovním převodem je Spotřebitel povinen uhradit celkovou cenu ihned po provedení objednávky, nejpozději však tak, aby se finanční prostředky objevily na bankovním účtu Hafoslevy.cz do 3 dnů od ukončení časového limitu pro danou slevu. Na uplatnění slevy má Spotřebitel nárok až po připsání peněz na bankovní účet Hafoslevy.cz.
 21. Podmínky uplatňování Slevových kuponů

 22. Slevový kupón může být využit pouze jednou. Jakékoliv kopírování či napodobování daného slevového kupónu je bráno jako výrazné porušení smluvních podmínek ze strany Spotřebitele a veškerá rizika spojená s tímto porušením podmínek bere na své bedra Spotřebitel. Slevový kupón uplatněný nebo užitý v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo v rozporu se zákonem se stává neplatný. Jakákoli reklamace na zakoupený kupón podaná až po jeho použití, se stává zcela bezpředmětnou. V případě, že Spotřebitel promění slevový kupón v místě konání slevy za nižší než stanovenou cenovou hodnotu, nemá nárok na doplacení rozdílu z takovéto ceny. Platnost slevového kuponu je vždy uvedena v podmínkách k dané slevě. Po ukončení data platnosti již kupón nelze použít.
 23. Ani Poskytovatel ani Hafoslevy.cz nejsou zodpovědní a neručí za ukradený nebo ztracený slevový kupón.
 24. Chování uživatelů webu

 25. Uživatel nesmí skrz e-mail, facebook, web či jakoukoliv jinou formou publikovat materiál, který by mohl omezovat nebo poškozovat práva jiných nebo materiál, který je nezákonný, útočný, ohrožující, zneužívající, mystifikující, vulgární, nebo jinak závadný.
 26. Odpovědnost Hafoslevy.cz

 27. Hafoslevy.cz nenesou odpovědnost za nepřesnosti a odchylky související s obsahem a informacemi uvedenými na těchto stránkách. Stejně jako za poruchy, zpoždění, ztrátu dat zákazníka, počítačové viry a podobně. Hafoslevy.cz mohou prezentovat některé informace třetích stran, tudíž nejsou odpovědní za jejich správnost, nenesou odpovědnost za jejich autentický vzhled a tak podobně.
 28. Dále potenciální Spotřebitel souhlasí, že za případné problémy či nesprávné zobrazování webových stránek nenesou zodpovědnost majitelé, programátoři, zaměstnanci, obchodní zaśtupci či jiní spolupracovníci Hafoslevy.cz.
 29. Úpravy v pravidlech

 30. Hafoslevy.cz i mají právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny v těchto pravidel a to zveřejněním jejich upravené verze na těchto stránkách. Návštěvníci jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel. Pokud budete stránky i po provedení změn nadále užívat, změny přijímáte. Pokud se změnami nebudete souhlasit, stránky pro Vás nejsou určeny a nepoužívejte je.
 31. Právní předpisy České republiky

 32. Výše zmíněný provozovatel webu má sídlo v České republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na portál ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání je v rozporu s právními předpisy země, ze které se potenciální Spotřebitel na stránky připojuje, pak nejsou stránky pro tohoto návštěvníka určeny.
 33. Vymezení pojmů

  Poskytovatel - restaurace či obchodník, který je koncovým poskytovatelem nabídnutého zboží či služby.

  Provozatel, v textu též Hafoslevy.cz - zprostředkovatel, který nabízí Spotřebiteli zboží či službu od daného Poskytovatele.

  Slevový kupón - poukaz na slevu s unikátně přiděleným číslem, kterým se prokáže Spotřebitel u Poskytovatele při získávání slevy.

  Spotřebitel - potenciální zákazník, který má zájem o zakoupení slevy a následné uplatnění u Poskytovatele.

  Ochrana osobních údajů

  Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů číslo 101/2000 Sb. v platném znění.

  Veškeré údaje získané od zákazníků www.hafoslevy.cz nejsou poskytovány třetím osobám. Jako spotřebitel projevujete souhlas s užitím Vámi poskytovaných osobních údajů pro potřeby plnění smlouvy - faktura a dále pro účely vnitřní analýzy.